Stay friendly! KBS gedragsregels…

 • Diefstal, vandalisme, vernieling en ongevraagd lenen is ten strengste verboden.
 • Drugsgebruik op en rondom de club is ten strengste verboden.
 • Roken in het wachthok is verboden.
 • Geen alcohol onder de 16 jaar.
 • Hou de club netjes / het strandvak schoon, afval in de afvalbak.
 • Open vuur in het strandvak is ten strengste verboden.
 • KBS lycra verplicht voor kiters ( april tot oktober )
 • Verplicht starten / landen binnen strandvak 5.
 • Minimaal 50 meter uit de vloedlijn varen.
 • Het is ten strengste verboden in de watering te varen.
 • Geen dagleden, tenzij in overleg met de strandwacht.
 • Zwarte vlag is verboden te golf-/ kite-/ windsurfen.

Bij overtreding van deze regels: aansprakelijkstelling / aangifte politie / schorsing / royement. Los van deze gedragsregels zijn er ook reglementen opgesteld voor windsurfers, kitesurfers en golfsurfers.

A. Voorrangsregels

Bakboord gaat voor stuurboord. Bakboord = rechterbeen voor, het windsurfzeil of de kite links van je (niet switched). Voorbeeld: bij ZW wind op weg terug naar het strand heb je voorrang en blijf je koers varen, de ander wijkt uit.

Uitzondering op bovenstaande regel
Startende windsurfer / kiter gaat voor op inkomende kiter / windsurfer (50 meter vanaf vloedlijn zee in) vanwege de snelheid van de inkomende kiter / windsurfer die uit kan wijken.

B. Vertrekken en aankomen

Het is verplicht te vertrekken en aan te komen binnen de 50 meter zone bij KBS strandvak 5.

C. Minimale afstand vanuit vloedlijn van het gehele strand

De minimale afstand vanuit de vloedlijn waar uit gevaren mag worden is 50 meter. Je kan ook de patrouillelijn van de KRB aanhouden.

Bij aanlandige wind dus opkruisen, zodat tussen het strand en de eerste bank, zwemmers (veelal in hiervoor genoemde zone) niet in gevaar komen. Dus probeer zoveel mogelijk achter de 2e branding te windsurfen.

D. Verplichte windsurfuitrusting

Het is verplicht om als KBS lid te windsurfen met:

 • een deugdelijk wetsuit ter voorkoming van onderkoeling
 • een deugdelijke trapeze er voorkoming dat de windsurfer te vermoeid aan de armen raakt en niet meer op eigen kracht terug kan komen

In het voor- en najaar is het raadzaam vanwege de ’s avonds snel invallende duisternis een lichtsignaal of eventueel bij KNRM te koop zijnde vuurpijl mee te nemen, zodat bij eventuele problemen ver op zee de KRB/KNRM/Kustwacht weet waar ze moeten zoeken.

A. Voorrangsregels

Bakboord gaat voor stuurboord. Bakboord = rechterbeen voor, de kite of het windsurfzeil links van je (niet switched). Voorbeeld: bij ZW wind op weg terug naar het strand heb je voorrang en blijf je koers varen, de ander wijkt uit

Uitzondering op bovenstaande regel
Startende kiter of windsurfer gaat voor op inkomende kiter/windsurfer (50 meter vanaf vloedlijn zee in) vanwege de snelheid van de inkomende kiter/windsurfer die uit kan wijken.

B. Minimale afstand vanuit vloedlijn van het gehele strand

De minimale afstand vanuit de vloedlijn waar uit gevaren mag worden is 50 m1. Je kan ook de patrouillelijn van de KRB aanhouden.

Bij aanlandige wind dus opkruisen, zodat vlieger niet over strand heen gaat en dat tussen strand en de eerste bank, zwemmers (veelal in hiervoor genoemde zone) niet in gevaar komen. Dus probeer zoveel mogelijk achter de 2e branding te kiten en te surfen.

C. Vertrekken en aankomen

 • Het is verplicht te vertrekken en aan te komen binnen de 50 m1 zone bij KBS strandvak 5.
 • Op- en neerlaten van de vlieger alleen op strandvak 5.
 • Het is verplicht te voorkomen dat de neergelaten vlieger weg kan waaien. Dus een paar flinke scheppen zand op de vlieger!
 • Geen gestunt met kitevliegers op de kant. Alleen vlieger oplaten/ gelijk vertrekken of vlieger laten landen. Leerlingen moeten zoveel mogelijk les nemen bij Van Weeghel of na 20.00 ‘s avonds gaan oefenen.

D. Kiteloops- en/of sprongen

Het is verboden om te kiteloopen en/of sprongen te maken binnen de KRB patrouillezone, dwz binnen 30 meter vanaf de vloedlijn langs het strand en binnen de start/landingszone van KBS strandvak 5.

E. Verplichte kiteuitrusting

Het is verplicht om als KBS lid te kiten met:

 • een deugdelijk wetsuit ter voorkoming van onderkoeling
 • KBS kitelycra
 • veiligheidsmesje.(om lijnen bij nood door te snijden)
 • safetyverbinding vlieger/ kiter met noodontsluiting en safetyleash

Advies, doch niet verplicht
In het voor-en najaar is het raadzaam vanwege de ’s avonds snel invallende duisternis een lichtsignaal of eventueel bij KNRM te koop zijnde vuurpijl mee te nemen, zodat bij eventuele problemen ver op zee de KRB/KNRM/Kustwacht weet waar ze moeten zoeken.

F. Minimale kitewind

Iedere kiter dient voordat hij/zij gaat kiten zich te vergewissen of zwarte vlag wel of niet is gehesen. Is zwarte vlag gehesen is het verboden om te kiten, vanwege een genomen beslissing van het bestuur in samenwerking met politie en/of KRB/KNRM.

Het is verboden om te kiten als aan alle vier de onderstaande punten wordt voldaan:

 1. de wind onder 14 knopen p/m1, p/sec gemeten wordt.
 2. het druk is op het strand ivm een zomerse dag ( tussen 23 en 30 graden)
 3. tussen 11.00 en 18.00 uur
 4. in de maanden juni, juli en augustus.

A. Voorrangsregels

Een golfsurf(st)er die door de golven heen moet heeft altijd voorrang boven de golfsurf(st)er die op dat moment een golf bereid, vanwege de uitwijkmogelijkheid van de golfrijdende golfsurf(st)er

Een golfsurf(st)er die als eerste een golf start heeft altijd voorrang boven de golfsurf(st)er die ook als tweede of later start.

B. Verplichte golfsurfuitrusting

Het is verplicht om als KBS lid te golfsurfen met:

 • een deugdelijk wetsuit ter voorkoming van onderkoeling
 • een deugdelijke leashverbinding met golfsurfplank

Advies, doch niet verplicht

In het voor-en najaar is het raadzaam vanwege de ’s avonds snel invallende duisternis een lichtsignaal of eventueel bij KNRM te koop zijnde vuurpijl mee te nemen, zodat bij eventuele problemen ver op zee de KRB/KNRM/Kustwacht weet waar ze moeten zoeken.

Katwijkse Branding Surfclub
Telefoon: 071-4010387 (alleen binnen het seizoen, van april tot oktober)
Mobiel: 06-41291061 (bij geen gehoor)
Postbus 161, 2220AD Katwijk aan Zee
Strandvak 5, bij de vuurtoren

Lid worden van de KBS?
Neem contact op met Harm Vos
E-mail: strandzaken@kbs.nl
Mobiel: 06-41291061

Windsurfen, kitesurfen, golfsurfen, suppen, beachparty's en meer... JOIN US!